bottom-hot-sale

Tham khảo chọn size sản phẩm

Tham khảo lựa chọn sản phẩm theo size

 

Thông thường các loại size của sản phẩm thời trang trẻ em có kích cỡ tương ứng với độ tuổi của trẻ có mức độ phát triển thể chất trung bình. 

Đối với các trẻ có mức độ phát triển thể chất cao hơn hoặc thấp hơn so với độ tuổi thực tế trung bình của trẻ (cao hơn, nặng hơn, béo hơn,

hoặc gầy hơn, thấp hơn, nhẹ hơn...) thì bạn nên chọn sản phẩm có size lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với size tương ứng với độ tuổi thực tế của trẻ

để có thể có sản phẩm phù hợp và ưng ý nhất cho con của bạn. 


Nếu bạn muốn tham khảo thêm về Biểu đồ tăng trưởng của trẻ em của Việt Nam để có thêm quyết định lựa chọn sản phẩm cho phù hợp với

con bạn, xin mời bạn bấm banbuonquanao24h.comvào đây để xem chi tiết.

           
Các loại Size Tuổi bé trai Tuổi bé gái
     
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 10 10
11 11 11
12 12 12
13 13 13
14 14 14
     
XS 5 5
s 6 -7 6 -7
M 8 -9 8 -9
L 9 -10 9 -10
XL 11 11
XXL 12 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
Các loại Size Tuổi bé trai Tuổi bé gái
     
1T 1 1
2T 2 2
3T 3 3
4T 4 4
5T 5 5
6T 6 6
7T 7 7
8T 8 8
9T 9 9
10T 10 10
11T 11 11
12T 12 12
13T 13 13
14T 14 14
     
110  9  9
115  9-10   9-10
120  10  10
125  10-11   10-11
130  11  11
135  11-12   11-12
140  12  12
145  12-13  12-13
150  13  13
155  13-14   13-14
160  14  14
165  14-15  14-15
170  15  15