bottom-hot-sale

Cách đo vòng bụng ngực

Hướng dẫn cách đo vòng bụng và vòng ngực 

 

Khi  đo vòng ngực hoặc vòng bụng của con bạn, bạn làm như sau:

             -  Vòng ngực: đo vòng quanh ngực chỗ có kích thước lớn nhất

             -  Vòng bụng: đo vòng quanh bụng ở vị trí rốn hoặc thấp hơn rốn 1 cm.

 

Khi  chọn sản phẩm cho con bạn, bạn chọn các sản phẩm có số đo vòng bụng (đối với quần, chân váy, quần áo bộ)

hoặc số đo vòng ngực (đối với áo, các loại váy) có chứa các số đo vòng bụng  và vòng bụng thực tế của con bạn.

Như vậy, việc chọn lựa sản phẩm cần mua sẽ đảm bảo chính xác hơn./.