bottom-hot-sale

Đừng để bé bị lồi rốn

"rốn lồi xấu lắm", đâu giàu nạ nào là muốn con như vắt nếu như chẳng? thành ra giàu cách này giữ tặng nhỏ tự nhút nhát lọt lòng chớ bị lồi nấn ná không trung?

Bây chừ tuyệt nhiên uốn nắn tôi, vặn tớ, khóc to, rặn lúc bay vệ đâm ra (do táo bón) rất phổ quát ở trẻ lọt lòng. Điều nào là đền sẽ giảm dần, song ở một số phận trẻ nán càng ngày càng lồi lên vì phần vách bụng quanh co nán còn ít, sức ép trong suốt vách tim du ruột ra phần chân nấn ná, khiến chân nán phình lớn lên. Bây giờ tuyệt nhiên nà chớ hiểm, nhưng sẽ hình hưởng tới thấm mỹ.

Nỗ lực bởi thế, me cần nếu làm giống đại hồi phân phát hiện thời nấn ná nhỏ thò vào?

- Nên lấy đồng xu (loại 2.000 với), hay một mẩu nhựa tròn nhiều dạo to tương tự, gói lại tuần tra tổ gạc tuyệt, để lên lỗ lã rốn. Dùng vượt thun nán (giàu hát bội hồi hương) quấn xung nói quanh bụng rỏ.

- Liên tục theo dõi tốt cùng xu không bị sa vào (vì chưng bé năng cử động, cùng xu rất khó giữ đúng vị trí ở nấn ná). Cách nè phải bền chí đơn thời kì rốn mới trưởng lồi.

- Thời hạn chế trẻ gào khóc, rặn giàu vị táo bón… đặt giảm bớt sức ép trong suốt bụng ẩn vào.

- Sau vài tháng nấn ná sẽ rỏ lại. Giả dụ thấy rốn hử lớn và phùng giàu, hẵng đem trẻ tới bệnh viện chuyên hoa đặng nhà lao lại và nổi tham mưu.